Cyfeirio Ffrind

Cyfeirio Ffrind

Eisiau ennill £200 ychwanegol?

Cyfeiriwch ffrind a rhowch hwb i'ch siawns!

Sgoriwch gyfle ychwanegol i ennill cerdyn anrheg Amazon gwerth £200 y mis hwn a helpu achos da. Os byddwch chi'n cyfeirio ffrind at y loteri ac maen nhw'n mynd ymlaen i brynu tocyn, byddwn ni'n eich cynnwys chi yn ein raffl arbennig ar gyfer gwobrau Cyfeirio Ffrind!

Rydych chi'n cael un cais i'r raffl ar gyfer pob person rydych chi'n ei gyfeirio'n llwyddiannus, felly po fwyaf o bobl rydych chi'n eu cyfeirio, gorau oll fydd eich siawns o ennill!

Sut i gyfeirio (mewn 3 cham hawdd)

  1. Dewiswch yr achos yr hoffech ei gyfeirio isod
  2. Copïwch eich URL atgyfeirio unigryw a'i anfon at rywun rydych chi'n ei adnabod
  3. Os yw'r person hwnnw'n defnyddio'ch dolen i gofrestru a phrynu tocyn, bydd y DDAU yn cael mynediad am ddim i'r raffl gwobrau atgyfeirio.
I gael eich dolenni atgyfeirio, mewngofnodwch