Crëwyd Wrexham Community Lottery yn 2021 gan AVOW.

Sefydlwyd Wrexham Community Lottery i gefnogi prosiectau cymunedol yn yr ardal leol, ac mae’n gweithredu ar yr egwyddor o godi arian o fewn y gymuned ar gyfer y gymuned. Rydyn ni’n grymuso achosion da lleol i godi arian mewn ffordd sy’n hwyl ac yn effeithiol.

Mewn amser pan mae cyllidebau’n lleihau ac mae angen y gymuned yn cynyddu, mae Wrexham Community Lottery yn galluogi pobl i gefnogi’r achosion sydd o’r pwys mwyaf iddyn nhw, gan helpu achosion da i gysylltu â’u cefnogwyr.

Mae tocyn ar gyfer Wrexham Community Lottery yn costio £1 yr wythnos a bydd 60c yn mynd yn syth i achosion da!