TCC (Together Creating Communities/Trefnu Cymunedol Cymru)

TCC (Together Creating Communities/Trefnu Cymunedol Cymru)

Cyfrif cefnogwyr

1 Cefnogwyr

 • Cefnogodd Ms W ni gydag 1 tocyn
 • Cefnogodd Ms H ni gyda 2 tocyn
 • Cefnogodd Ms W ni gydag 1 tocyn
 • Cefnogodd Ms P ni gyda 5 tocyn
 • Cefnogodd Ms W ni gydag 1 tocyn
 • Cefnogodd Ms J ni gyda 3 tocyn

Dyddiad tynnu nesaf

6d 13h 58m Pelen gonffeti

27 Gorffennaf 2024

Canlyniadau

£25,000 Jacpot

3 9 9 7 3 0
 • Enillydd! Ms F (WREXHAM) Enillodd £25.00!
 • Enillydd! Ms C (CHESTER) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
 • Enillydd! Mr F (MACHYNLLETH) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
 • Enillydd! Ms B (DEESIDE) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
 • Enillydd! Ms R (Wrexham) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
 • Enillydd! Ms H (Wrexham) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
 • Enillydd! Ms B (Near Chester) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
 • Enillydd! Mx M (WREXHAM) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
 • Enillydd! Ms F (WREXHAM) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
 • Enillydd! Mr V (WREXHAM) Enillodd 3 tocyn ychwanegol!
Sad 20 Gor 2024

Amdanom ni

TCC (Trefnu Cymunedol Cymru) yw'r elusen trefnu cymunedol hynaf yn y wlad, sy’n mynd i'r afael ag anghyfiawnder cymdeithasol drwy gefnogi cymunedau amrywiol i ennill y pŵer sydd ei angen arnynt i weithredu newid. Mae TCC wedi'i leoli yn Wrecsam ac mae ganddo grwpiau amrywiol sy’n aelodau ar draws Gogledd-ddwyrain Cymru.  


Rydym yn gweithio gyda'n grwpiau sy'n aelodau ar y materion sy'n effeithio ar bobl yn eu cymunedau, gan roi'r sgiliau, yr hyder a'r hyfforddiant iddynt fynd at y bobl sydd mewn grym a'u cael i wneud penderfyniad a fydd o fudd i'r gymuned leol. Mae llwyddiannau'n cynnwys cyflwyno ailgylchu i Wrecsam, cael lloches i'r digartref i Wrecsam, sicrhau nyrs Parkinson's ar gyfer yr ardal leol, a chael Llywodraeth Cymru i gynyddu'r lwfans Prydau Ysgol am Ddim i ddisgyblion ledled Cymru.  


Mae angen eich help arnom fel y gallwn barhau i gefnogi pobl yn yr ardal leol i wneud newidiadau cadarnhaol yn eu cymunedau.  


Diolch am eich cefnogaeth a phob lwc gyda'r loteri!  


Ar ran staff, ymddiriedolwyr ac aelodau TCC 
 
 
 

Helpwch ni i rannu ein hachos ar gyfryngau cymdeithasol

Sut mae'r loteri'n gweithio

£1 y tocyn

Mae hynny'n iawn, yn wahanol i lawer o loterïau eraill, dim ond £1 yr wythnos yw ein tocynnau loteri.

60% i achosion!

50% i'r achos o'ch dewis ac 10% i achosion eraill yn Wrexham.

Gwobr fawreddog £ 25,000

Cydweddwch bob un o'r 6 rhif ac rydych chi'n ennill y JACKPOT

Enillwch Bwndel Ninja Parti Barbeciw Haf!

Byddwch yn derbyn un mynediad i'r raffl hon am bob tocyn wythnosol sydd gennych. Prynwch fwy o docynnau ar gyfer mwy o geisiadau

Prynu tocynnau

Eisiau ennill £200 ychwanegol?

Sgoriwch gyfle ychwanegol i ennill cerdyn anrheg Amazon gwerth £200 y mis hwn a helpu achos da.

Cyfeirio ffrind